Pokryté lokality

Bezník, Borek, Červená Třemešná, Horka, Chroustov, Jahodná, Miletín, Podháj,
Polšť, Rohoznice, Tetín, Trotina, Trotinka, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov